Røntgenundersøgelser

Røntgen - et diagnostisk værktøj

Et vigtigt redskab, udover patientens sygehistorie og den kliniske undersøgelse er røntgenundersøgelsen. Typisk foretages en røntgenundersøgelse i forbindelse med første konsultation, hvis det vurderes nødvendigt.

Røntgenudstyr i Klinikken Kiropraktor Aarhus

Digitalt topkvalitets røntgenudstyr

Røntgenudstyret hos kiropraktorerne Hviid er jævnligt fornyet for at kunne leve op til de kvalitetskrav, der stilles af både myndigheder, radiologer og kiropraktorerne selv. Herved er du som patient sikret, at dine billeder bliver i absolut topkvalitet. Kiropraktorerne Hviid tager digitale røntgenbilleder, hvilket gør det muligt let og nemt at transportere og sende billeder med videre i sundhedssystemet, når det er nødvendigt.

Røntgenundersøgelse og billedbehandling

 

Røntgenbekendtgørelsen - hvad betyder den for dig?

Lovgivingen indenfor det billeddiagnostiske område udbygges løbende. Den gældende røntgenbekendtgørelse er med til at sikre patienternes sikkerhed ved at stille krav til kiropraktorernes brug af røntgen til diagnostisk brug. Med det forstås der bl.a. måling og registrering af patientdoser, billedkvalitet og personalets kompetencer osv. 

Det betyder også at alle kiropraktorere er bekendt med gældende lovgivning hvoraf tre er relevante for kiropraktorerne:

  • Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven)
    Bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse
    Bekendtgørelse om brug af strålingsgeneratorer

I forbindelse med klinikkens akkrediteringscertifikat blev klinikkens anvendelse af, og processer omkring røntgen ligeledes gennemgået. På alle undersøgelsespunkter fik Kiropraktorne Hviid den højeste status 'Helt opfyldt'.

Du finder Akkrediteringsnævnets rapport vedr. billeddiagnostik (røntgen-anvendelse)illeddiagnostik (røntgen-anvendelse) hos Kiropraktorne Hviid Århus her.